AKTUALNOŚCI

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe opracowało modelowanie szacujące faktyczną liczbę zakażonych COVID-19 na świecie.

Modelowanie opiera się na założeniu, że podstawowa śmiertelność wśród zakażonych w różnych krajach powinna być podobna, a widoczne w dostępnych danych różnice śmiertelności wynikają w bardzo dużym stopniu z niewystarczającego testowania na obecność wirusa SARS-CoV-2 pacjentów z objawami łagodnymi i przypadków bezobjawowych, zakażonych.

Link do strony: Wyniki modelowania
Link do strony: Informatycy z UwB stworzyli modelowanie szacujące faktyczną liczbę zakażonych COVID-19 na świecie

© 2015-2018 Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe